Máy laser nha chu

 • Máy laser EPIC X

  215.000.000 

  3 chương trình : Phẫu thuật, Tẩy trắng răng, Giảm đau.

  Thiết bị di động dễ di chuyển

  Hấp thu nhanh trong mô đích

  Dễ sử dụng.

  Điều trị và chữa bệnh nhanh hơn

HOTLINE

Cần tư vấn gọi ngay!

Máy laser nha chu

 • Máy laser EPIC X

  215.000.000 

  3 chương trình : Phẫu thuật, Tẩy trắng răng, Giảm đau.

  Thiết bị di động dễ di chuyển

  Hấp thu nhanh trong mô đích

  Dễ sử dụng.

  Điều trị và chữa bệnh nhanh hơn

HOTLINE

Cần tư vấn gọi ngay!