Kính phóng đại

 • Kính phóng đại Orascoptic XV1

  Liên hệ

  Kính phóng đại Orascoptic XV1 – Tích hợp đèn trên kính.

  Kính phóng đại dùng trong Nha khoa

  Hiệu Quả – An Toàn – Tích hợp đèn trên kính.

  – Orascoptic dẫn đầu về sự cải tiến và chất lượng. Chiếm 1/3 thị phần toàn cầu về kính phóng đại nha khoa.
  – Tiến trình điều trị hoàn tất nhanh hơn – Làm việc hiệu quả hơn.
  – Tầm nhìn bao quát – Giảm mệt mỏi căng thẳng của mắt.
  – Hạn chế bệnh đau cột sống – đau cổ.

 • Kính phóng đại Orascoptic Eyezoom 3x, 4x, 5x

  Liên hệ

  Kính phóng đại Orascoptic Eyezoom – Giải Pháp Cho Vi Phẫu.

  Hiệu Quả – An Toàn – Tích hợp đèn trên kính.

  – Orascoptic dẫn đầu về sự cải tiến và chất lượng. Chiếm 1/3 thị phần toàn cầu về kính phóng đại nha khoa.
  – Tiến trình điều trị hoàn tất nhanh hơn – Làm việc hiệu quả hơn.
  – Tầm nhìn bao quát – Giảm mệt mỏi căng thẳng của mắt.
  – Hạn chế bệnh đau cột sống – đau cổ.

 • Kính phóng đại Orascoptic 3.0x

  56.400.000 

  Kính phóng đại Orascoptic 2.8x

  Kính phóng đại dùng trong Nha khoa

  Hiệu Quả – An Toàn

  – Orascoptic dẫn đầu về sự cải tiến và chất lượng. Chiếm 1/3 thị phần toàn cầu về kính phóng đại nha khoa.
  – Tiến trình điều trị hoàn tất nhanh hơn – Làm việc hiệu quả hơn.
  – Tầm nhìn bao quát – Giảm mệt mỏi căng thẳng của mắt.
  – Hạn chế bệnh đau cột sống – đau cổ.

 • Kính phóng đại Orascoptic 2.5x

  53.400.000 

  Kính phóng đại Orascoptic 2.5x

  Kính phóng đại dùng trong Nha khoa

  Hiệu Quả – An Toàn

  – Orascoptic dẫn đầu về sự cải tiến và chất lượng. Chiếm 1/3 thị phần toàn cầu về kính phóng đại nha khoa.
  – Tiến trình điều trị hoàn tất nhanh hơn – Làm việc hiệu quả hơn.
  – Tầm nhìn bao quát – Giảm mệt mỏi căng thẳng của mắt.
  – Hạn chế bệnh đau cột sống – đau cổ.

 • Đèn kính phóng đại Orascoptic Zeon Endeavour

  31.350.000 

  – Hỗ trợ kính phóng đại Orascoptic.

  – Hiệu Quả – An Toàn – Tích hợp đèn trên kính.

 • Đèn kính phóng đại Orascoptic Zeon Discovery

  35.500.000 

  – Hỗ trợ kính phóng đại Orascoptic.

  – Hiệu Quả – An Toàn – Tích hợp đèn trên kính.