Xương Nhân Tạo Collagen

 • Màng Xương Collagen Covamax 30×40

  4.699.000 

  Màng Xương Collagen Cova MAX 30×40

  Màng xương Collagen sử dụng trong phẫu thuật nha khoa.

  – Màng Xương Collagen Covamax kích thước 30×40 mm.

  – Hoàn hảo cho tái tạo mô theo chỉ định. Thời gian tiêu hủy (3 – 6 tháng) tương tự quá trình phục hồi hay tái sinh tự nhiên.

 • Màng Xương Collagen Covamax 20×30

  3.639.000 

  Màng Xương Collagen Covamax 20×30

  Màng xương Collagen sử dụng trong phẫu thuật nha khoa.

  – Màng Xương Collagen Covamax kích thước 20×30 mm.

  – Hoàn hảo cho tái tạo mô theo chỉ định. Thời gian tiêu hủy (3 – 6 tháng) tương tự quá trình phục hồi hay tái sinh tự nhiên.