SafeSiders® Deluxe Gutta Percha Points – Medium, 60/Pkg – EDS

Mô tả ngắn

– Kích thước thích hợp với hệ thống trám bít ống tủy.

– Chỉ cần sử dụng 1 côn cho 1 ống tủy)

– Mở rông 5 độ.

530.000 

SafeSiders® Deluxe Gutta Percha Points – Medium, 60/Pkg – Essential Dental Systems

Chất lượng SafeSiders® Deluxe Gutta Percha điểm kích cỡ vừa được thực hiện cụ thể để khen hệ thống Endo-Express / SafeSiders Instrumentation của chúng tôi và làm việc bổ sung với các hệ thống nội nha khác. Điểm mới được làm bằng vật liệu sang trọng, được thon thả một cách chuyên nghiệp, và cán lại. Điểm độc đáo này được thực hiện bằng cách sử dụng hỗn hợp cứng của Gutta Percha làm giảm khả năng bị gãy. Sản phẩm này loại bỏ việc phỏng đoán tìm ra điểm thích hợp của Gutta Percha sau khi sử dụng Hệ thống Instruments SafeSiders! Ngoài ra, điểm mới hoạt động tốt với tất cả các hệ thống thiết bị Endodontic.

Cône Gutta safesiders SafeSiders® Deluxe Gutta Percha Points – Medium, 60/Pkg – EDS con gutta

Cône Gutta

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SafeSiders® Deluxe Gutta Percha Points – Medium, 60/Pkg – EDS”

HOTLINE

Cần tư vấn gọi ngay!