Chỉ khâu GLYCOLON

Mô tả ngắn

Chỉ khâu GLYCOLON

Cấu trúc khâu Monofilament
Sức căng “50%” khoảng  7-9 ngày.
Đường cong hấp thụ cf. Figure
Màu sắc Không màu hoặc Tím
Phạm vi sản phẩm Kết hợp khâu bằng kim
Gói khâu đơn
Sức bền khâu: USP 6/0 đến 1 USP

3.450.000