Harmony (HLN-100) – Vật liệu lấy dấu Vinyl Polysiloxane

Mô tả ngắn

Harmony được cải tiến để trở thành một trong những vật liệu lấy dấu bằng Vinyl Polysiloxane chính xác nhất và tương thích
với nước cao nhất.

719.000 

Danh mục: Từ khóa: