Implant Weego

Mô tả ngắn

– Implant Weego ra đời là một sự cải tiến với khái niệm mới từ Biotech Dental.

– Thiết kế với ý tưởng khoa học, thành công hơn 30 năm về Implant. Weego được chế tạo với chất lượng cao và giá hấp dẫn.

– Là bước khởi đầu dễ dàng cho những Bác sĩ lần đầu cắm Implant.

– Bộ Sản Phẩm Bao Gồm: Implant Weego, Cover Screw cao, Cover Screw thấp, Healing Screw (tùy chọn).

Liên hệ