Bộ kit phẫu thuật giấy vô trùng

Mô tả ngắn

Bộ sản phẩm chỉ dùng 1 lần. 01 Kít bao gồm 2 bộ áo phẫu thuật giấy. Được vô trùng sẵn sàng bất cứ lúc nào cho ca phẫu thuật

190.000