Elsotemp 28g

Mô tả ngắn

ELSOTEMP 28g
(Xi măng trám tạm với Fluor, không chứa Eugenol)

109.000 

Danh mục: