EZ – Fill – Thuốc trám ống tủy

Mô tả ngắn

Thuốc trám đa dạng chứa epoxy sẽ tự tiêu sau 3 đến 6 tháng khi thuốc quay quá chóp.

2.925.000