SafeSiders® Deluxe Gutta Percha Points – Medium, 60/Pkg – EDS

Mô tả ngắn

– Kích thước thích hợp với hệ thống trám bít ống tủy.

– Chỉ cần sử dụng 1 côn cho 1 ống tủy)

– Độ thuôn 5 độ.

– Có thể sử dụng cho tât cả các hệ thống thiết bị nội nha.

530.000