Kẹp gắp chéo cổ điển Classic Tweezers

Mô tả ngắn

Kẹp gắp chéo cổ điển Classic Tweezers dùng trong nha khoa.

Mặt cắt ngang của Kẹp gắp chéo cổ điển Classic Tweezers đảm bảo kẹp an toàn và kiểm soát hoàn toàn việc xử lý các mặt hàng khác nhau, như bài viết, điểm giấy, giấy nối hoặc cuộn bông trong khi vẫn giữ vững vị trí cần thiết. Cho đến khi bạn nhấn vào tay cầm, mục sẽ không được thả ra. Để mở chúng, chỉ cần nhấn!

330.000